sketchup stl

 

Importovanie a exportovanie SketchUp STL súborov pre 3D tlač

SketchUp STL – Formát STL súborov je používaný v rôznych 3D tlačiarňach ako modelovacie rozhranie. Mnoho modelov, ktoré môžete nájsť na stránke Thingiverse sú k dispozícii vo formáte STL. Niekoľko populárnych 3D tlačiarní dokáže prijať STL súbory s pripravenými modelmi pre 3D tlač. Toto rozšírenie umožňuje STL súbory ľahko importovať a taktiež aj exportovať do programu SketchUp, kde sa s ním dá ďalej manipulovať.

Po inštalácii rozšírenia STL do programu SketchUp sú k dispozícii dve nové možnosti v ponuke pod možnosťou File / Súbor:

  • Import STL: Pomocou tejto funkcie sa dá zistiť, či STL plugin je nainštalovaný v programe SketchUp. STL súbory sa importujú do programu SketchUp ako skupina.
  • Export STL: Táto funkcia vyžaduje, aby bol vybraný jeden alebo viac skupín pre exportovanie.

 

 

eshop