SketchUp export do DWG

SketchUp export do DWG

SketchUp export do DWG

Rozšírené možnosti exportu do DWG z prostredia SketchUp a LayOut

SketchUp export do DWG – Ako efektívne exportovat z SketchUp Layout DWG súbory z LayOut 2017?

Od verzie 2017 má Layout pre SketchUp výrazné vylepšenia výstupu DWG a DXF. Od verzie 2017 obsahuje niekoľko vylepšení, ktoré pomôžu SketchUp a LayOut efektívne zapadnúť do vášho workflow CAD.

File-Export

Všetky entity z prostredia LayOut sú teraz exportované do prostredia Layout v Autocade a modely SketchUp sú exportované do modelového priestoru v AutoCAD. Ako ďalší bonus sa nemusíte už starať o nastavenie Mierky pri exporte, pretože grafika je exportovaná v mierke, ktorú ste nastavili v prostredí LayOut pre SketchUp.

SketchUp export do DWG

Exportovať (Súbor> Export).
Možnosti exportu boli rozšírené o možnosť vybrať farbu podľa hladiny. V časti Options export môžete priraďovať pri exporte entitu farby, atď. podľa vrstvy. Ak je začiarknuté, colour by layer LayOut neberie do úvahy všetky informácie o farbe a priraďuje farbu indexu každej vrstve. Všetky entity vo vrstve sa exportujú ako jedna farba. Ak je táto možnosť neoznačená, čierna sa exportuje ako index 7. Ostatné farby sa exportujú ako skutočné farby.
Možnosť natívneho exportu do DWG.
Možnosti exportu DWG / DXF (Súbor> Export> Formát: DWG / DXF> Možnosti).
Vďaka políčku Exportovať ako natívne DWG / DXF entity v okne Možnosti exportu teraz môžete exportovať entity (štítky, rozmery atď.) Ako originálne parametre prvkov DWG. Už žiadna geometria, ktorá predstiera, že je parametrická a nie je ďalej editovatelná!
Ak vyexportujete viacstranový súbor DWG / DXF z LayOut 2017 sa vygenerujete jeden súbor s viacerými kartami “layout”, namiesto viacerých súborov.

Pri exporte sa rešpektujú orezové masky. Clip away!
Nemali by ste už vidieť problémy, pri ktorých niektoré písma sa pri exportu nesprávne zmenia alebo zmiznú.
Transparentné pozadie exportu ako čierne.
Čiarový typ bude exportovať, ako by ste očakávali.
Ak ste dlhodobým používateľom LayOut, nové funkcie exportu umožnia generovanie dobre organizovaných súborov pre dotvorenie v programe AutoCAD jednoduchšie ako kedykoľvek predtým. Ak ste v LayOute nový -Začínate s najpružnejšími možnosťami exportu, ktoré ste kedy mali k dispozícii.

eshop