SketchUp 2015

 

Čo je nové v Trimble SketchUp 2015?

 • 64 -bitová verzie pre počítače so systémom Windows.
 • úplne nový Face-Finder, ktorý SketchUp používa na vytváranie plôch, zatiaľ čo modelujete.
 • Veľké vylepšenia sú aj v operáciách, ako je rozbiť, a to najmä v modeloch extra veľkostí.
 • SketchUp má teraz vlastné štýly, ktoré uľahčia vykresliť model rýchlejšie. Ďalej sú to položky rýchle štýly v okne štýlov, vrátane tých, ktoré si sami vytvoríte.
 • Nepodporované OS: Windows XP, Windows Vista, OSX 10.7 a nižšie

 

Nové nástroje

 • SketchUp 2015 má teraz k dispozícii nástroj rotujúci obdĺžnik, takže môžete vykresliť obdĺžniky nezáväzne na osiach.
 • S novým 3 -bodovým oblúkom, ktorý definuje výdutie výberom troch bodov, sú tu teraz štyri rôzne spôsoby, ako vytvárať oblúky.
 • Nástroj polygón je doplnený o možnosť zobrazenia vonkajšej / vnútornej kružnice rýchlo pomomocou skratiek (Ctrl = WIN, Option = MAC).
 • Kontrola pravopisu v LayOut – iba WIN 8 a WIN 8.1
 • Materiály doplnené o možnosť odstrániť všetky materiály
 • V LayOute sa rozšírili možnosti štítky. Teraz môžeme pohodlne umiestniť a zarovnať štítky. Rrovnako je tiež omnoho jednoduchšie vytvoriť text štítkov. Umiestnenie štítka dáva možnosť vybrať si informáciu, s ktorou ju chceme spojiť. Dajú sa využiť napríklad na atribúty komponentov, BIM klasifikáciu, plochy.

Vo verzii SketchUp 2015 sa zlepšili veci, ktoré ovplyvňujú kúpu a používanie programu:

 • 30 – dňová Demo verzia
 • Rovnaká licencie pre Windows a Mac
 • Nový IFC importér a vylepšený klasifikátor,
 • Nové exporty do TIFF a PNG s priehľadným pozadím a mnoho ďalšieho.

 

Dňom 4.11.2014 oficiálne skončila podpora pre SketchUp 8.

 

SketchUp cena

Kde nájdem cenu SketchUp 2015? Môžete si ju vyžiadať ako oficálnu ponuku cez kontaktný formulár, alebo email info@academyx.eu. Prípadne priamo objednať cez náš špecializovaný eshop.

eshop