Kurz V-Ray, školenie v-ray 3D vizualizácie v-ray render dizajn kuchyna

Kurz V-Ray, školenie v-ray 3D vizualizácie v-ray render dizajn kuchyna

Kurz V-Ray – V-Ray pre SketchUp je profesionálny render pre vizualizáciu, ktorý spolupracuje s množstvom grafických programov. Vytvára fotorealistické zobrazenia interiérov, exteriérov, dizajnérskych návrhov. Má implementovanú podporu najrozšírenejších modelovacích programov v oblastiach stavebníctva, dizajnu, médií ako sú napr. Autodesk 3DS MAX, Autodesk 3DS MAX Design, Mc Neel Rhinoceros, atď. Dostupná je aj standalone verzie, ktorá rozširuje schopnosť pracovať s 3D dátami modelovacích programov. V-Ray je plne integrovaný do 3D aplikácií formou rendering modulu, takže jeho použitie je veľmi podobné ostatným funkciám danej aplikácie.

Kúpiť

 

Obsahová náplň – kurz V-Ray pre SketchUp:

 

Kurz V-Ray pre Sketchup je zamerané na praktické použitie osvetlenia a tvorbu scén. Preberá sa tvorba základných materiálov ako i globálneho osvetlenia v scénach. Počas školenia si každý z účastníkov podľa pokynov školiteľa nastaví vzorovú scénu na nasvietenie interiéru, exteriéru ako i individuálneho interiérového prvku. Tieto nastavenia sa naučí archivovať a aplikovať pri podobných typoch scén. Kurz V-Ray pre SketchUp je vhodný pre každého užívateľa grafický programov. V prípade ak v žianom programe nemodelujete 3D objekty, kurz môžete absolvovať taktiež. Je však potrebné doplniť si vedomosti aj z oblasti 3D modelovania.

 

V-Ray pre SketchUp galéria

« z 5 »