Kurz Maxwell Render, školenie maxwell render 3D vizualizácie

Kurz Maxwell Render, školenie maxwell render 3D vizualizácie

Kurz Maxwell Render je nový renderovací engine založený na fyzike reálneho svetla. Jeho algoritmy a metódy kopírujú správanie skutočného svetla v najväčšej možnej miere. Je vhodný pre architektov, dizajnérov, 3D umelcov, ale aj pre potreby technických vizualizácií. Maxwell pracuje s veľkým množstvom 3D programov na trhu ako sú Trimble SketchUP, 3D Studio Max, ArchiCAD, Cinema4D, Maya, Modo, Rhinoceros a SolidWorks.

Kúpiť

Obsahová náplň – kurz Maxwell Render:

 

Kurz Maxwell Render snaučí absolventov používať nástroje na ovládanie pracovného prostredia. Ďalej sa naučia kompletné pracovné postupy tvorby 3D projektov, ako priraďovať objektom realistické materiály, textúry a ako využívať rôzne zdroje osvetlenia a možnosti renderovania.

 

Maxwell Render galéria