4d virtual builder most

4D Virtual Builder – Riadenie projektov sa v dnešnej dobe stáva veľmi komplexné, obsahujúce stovky pravidiel a pre projektových manažérov býva ťažké jasne vysvetliť organizáciu projektu členom tímu. Avšak, vďaka pridaniu nástrojov pre riadenie projektu do aplikácieTrimble SketchUp, je možné tento problém uľahčiť a urýchliť. Vďaka pridaniu štvrtého rozmeru do aplikácie Trimble SketchUp sa stala táto ponuka cenovo dostupná, spoľahlivá, rýchla a jednoduchá voľba pre začatie všetkých možných druhov stavieb a modernizácií. 4D modely ukazujú pokrok projektov v čase v závislosti na harmonograme projektu.

Kúpiť

 

Namiesto použitia komplexného a drahého softvéru, 4D Virtual Builder integruje 4D vlastnosti a funkcie priamo v aplikácii Trimble SketchUp, ktorý kombinuje všetky komunikačné SketchUp vlastnosti a tým uľahčuje použitie s inteligenciou externého plánovacieho softvéru. Spoľahlivý nástroj ponúka ďalší pohľad do stavebného procesu pred a počas realizácie.

Dobré dôvody, prečo si vybrať 4D Virtual Builder

  • Skutočný plánovací nástroj, urobíte si 4D plánovanie jednoduché a interaktívne
  • 4D VB je ideálnym nástrojom pre prvé fázy návrhu, keď sú definované projekty a stavby s ich budovaním od ich začiatku
  • Intuitívne prostredie zamerané na základné 4D plánovanie
  • Dynamické prepojenie s 3 hlavnými nástrojmi pre plánovanie a kombinovaný pohľad na zložité plány
  • Silný komunikatívny nástroj pre Trimble SketchUp
  • Tvorba časť site-2-BIM a BIM-2-site Trimble
  • Vhodné pre správny manažment, urbanizmus, rovnako ako aj sťahovanie domov
  • Rýchle vytváranie správ
  • Výkonný engine založený na BIM objekty
  • Kompatibilný s IFC

 

Galéria obrázkov vytvorených kombináciou programov SketchUp a 4D Virtual Builder:

 

image image (1) image (2)